Tectonics

Tectonics nĩ Thingithi na nĩ ũthomi wa thani thigithia ĩria ithodenkete gĩtina gĩa thĩ. Thani ici ĩgĩkuruhana ni kũgĩaga na githingithia. Thigithia ni thani ici ithondekete thĩ.


Thĩ

Tsunami