🜨 Thĩ ĩkoragwo na ĩbũrűri na nĩcio:

  1. Abĩrika
  2. Rũraya
  3. Asia
  4. North Amerika
  5. Amerika ya kuthini
  6. Australia
Thĩ

Mwonekere wa thĩEdit

Thĩ nĩ ya gĩthũrũrũko ta mũbira. Nĩ ĩthiũrũrũkaga na mũlaini wa Iqweta. mwisho wa thĩ wa north witagũo north pũrũ, na mwisho wa south ũgetwo south pũrũ.

Kumenyekana ũrĩa thĩ ihanaEdit

Kwĩ hĩndĩ thĩ ĩtoakaine ũraia ĩhana. Kwĩ hĩndĩ yeragwo ni ari rutere na m mũndũ kana meri ikinya rutereini ruu no kugwa na k ũu thĩ.