GwacĩEdit

Mĩmera ĩrĩagagwo mĩri. Nĩ mumera utambaga thĩ. Gwacĩ nĩ ciedetwo mũno ni nyamũ itagũo huko.


Kũhanda GwacĩEdit

Gwacĩ ihandagwo mĩrio.

Mĩthemba ya GwacĩEdit

Kwĩ Mĩthemba miangĩ ya Gwacĩ.


Irio cia mĩri
Gwacĩ | ikwa |Karati|Mĩanga |ndũma|Waru|