Boron


Boron nĩ Erementi ya Ticuma ya gikundi kia cuma.

Atomic namba ya Boron nĩ 5. Atomiki configuration ya Boron nĩ 1S22S22P1. Karũgamĩri kayo ni B.

Metha Njokereri